The Love Light Orchestra

LØRDAG 21:00 – 22:15

 

04 love light 1 72dpi

The Love Light Orchestra feat. John Nemeth - See Why I Love You

Line up 
John Nemeth
Vokal
Joe Restivo
Guitar
Gerald Stephen
Keyboards
Matthew Wilson
Bass
Earl LoweDrums
Marc FranklinTrumpet
Paul McKinneyTrumpet
Jason YasinskyTrombone
Art Edmaiston Tenor sax
Kirk SmothersBaritone sax

The Love Light Orchestra

Udtrykket “the Memphis sound” fremkalder ofte tanker på “Sun” eller fra midten af 60’ernes “deep soul”-æra af Stax, men en stil, der er lige så vigtig i byens rige musikalske historie, var bigband-blues, der findes på singlerne af Bobby “Blue” Bland, B.B. King og ”Junior” Parker.
Det er en lyd, der i dag fejres med stolthed af The Love Light Orchestra, en gruppe erfarne Memphis-musikere, hvis navn stammer fra Bobby Blands 1961-hit “Turn On Your Love Light”.

Det 10 mand store band – sammensat af guitaristen Joe Restivo, vokalisten John Nemeth og arrangøren/trompetisten Marc Franklin – afslører de deres kærlighed til Bobby “Blue” Bland her igennem covers af “”I’ve Been Wrong So Long” og “Poverty”

The Love Light Orchestras overordnede lyd, var inspireret af Joe Scott, den mangeårige arrangør for Bobby “Blue” Bland, hvis arbejde Franklin opdagede, efter at han blev hyret til at spille med Bland i de tidlige 90’ere [saxofonisten Art Edmaiston og trommeslageren Earl Lowe har også været med Bland]. “Første gang jeg hørte hans værk lød det som Ellington, men mere downhome, med udvidede harmoniske, som man ikke nødvendigvis hører på blues eller soulplader. Det er en jazzting, at kaste ekstra toner ind i akkorderne – hos Stax lavede de ikke den 6. akkord.”

Bobby Bland og BB. Kings signaturer udviklede sig ved hjælp af formelt trænede Memphis-musikere, der var bevandret i swingarrangementer. “50’ernes Memphis-lyd lagde sofistikeringen med hornene, men den mistede aldrig det “Gritty” aspekt af bluesen,” siger Nemeth. “Og spiritualiteten i vokalen var enorm – melodierne har så store bevægelser, og de lyriske rytmer er perfekte.”
Guitaristen Restivo har masser af soloer her, men bemærker, at “vi ville lave en hornplade, så det fremhævede instrument er saxofon. Det var den foretrukne instrument på Beale Street på det tidspunkt.” Den Grammy-vindende producer/ingeniør Matt Ross-Spang mixede pladen i Midtown Memphis og husker, at “det blev mere eller mindre gjort, efter vi klippede det.”

“Denne musik skal virkelig høres live, og man skal være i rummet for at mærke hornene, hvor det viser sig på magisk vis hvad musik kan og man glemmer alt omkring sig.

 

 

🇬🇧 ENGLISH 🇬🇧

The Love Light Orchestra

The phrase “the Memphis sound” often evokes Sun rockabilly or the mid-‘60s “deep soul” era of Stax, but a style equally important in the city’s rich musical history was the big band blues found on the singles of Bobby “Blue” Bland, B.B. King and Herman ”Junior” Parker. It’s a sound proudly celebrated today by the Love Light Orchestra, a group of seasoned Memphis musicians whose name derives from Bland’s 1961 hit “Turn On Your Love Light.”

The 10-piece band—initially envisioned by guitarist Joe Restivo, vocalist John Nemeth and arranger/trumpeter Marc Franklin—also reveals their affection for Bland here through covers of “”I’ve Been Wrong So Long” and “Poverty,” and they tip their hat to King and Parker through, respectively, “Bad Breaks” and “Sometimes.”

In addition to dipping into the catalogs of Buddy Ace, Freddie King, and Percy Mayfield, the band demonstrates their deftness with uptown blues via the solid originals “Singing For My Supper, “Lonesome and High,” and the Ray Charles-inspired opener “See Why I Love You.” Casual fans of Memphis music might only recognize their cover of Al Green’s iconic “Love and Happiness,” but it’s reset here as a shuffle, building upon riffs that Franklin says were inspired by Charles Mingus’ “Fables of Faubus.”

The Love Light Orchestra’s overall sound, says Franklin, was inspired by Joe Scott, the longtime arranger for Bland, whose work Franklin discovered after he was hired to play with Bland in the early ‘90s [Saxophonist Art Edmaiston and drummer Earl Lowe also did stints with Bland]. “The first time I heard his work it sounded like Ellington, but more downhome, with extended harmonics that you don’t necessarily hear on blues or soul records. It’s a jazz thing, throwing extra notes into the chords—at Stax they didn’t do 6th chords.”

Bland and King’s signature styles developed with the aid of formally trained Memphis musicians versed in swing arrangements. King’s first two singles featured the city’s first family of jazz, Phineas Newborn, Sr., and his sons Calvin and Phineas, Jr., and some of King and Bland’s early recordings featured arranger and multi-instrumentalist Onzie Horne, Sr., later a contributor to “Theme From Shaft.”

“The Memphis sound of the ‘50s put in the sophistication with the horns, but it never lost that gritty aspect of the blues,” says Nemeth. “And the spirituality in the vocals was tremendous— the melodies have such great movements, and the lyrical rhythms are perfect.”

Guitarist Restivo has plenty of solos here, but notes “we wanted to make a horn record, so the featured instrument is saxophone. That was the axe of choice on Beale Street at the time.” Grammy winning producer/engineer Matt Ross-Spang cut the record at the tiny DKDC bar in Midtown Memphis, and recalls “it was more or less done after we cut it.”

“This music is really supposed to be heard live, to be in the room to feel the horns, and it turned out magically—lightning in a bottle twelve times in just a couple hours.”