Tribute to Sven Zetterberg

LØRDAG 23:30 – 01:00

 

17 sven zetterberg 72dpi

Sven Zetterberg - »I'll Take Care Of You« Frederikshavn Blues Festival (2012)

A Memory From My Happier Years - Tribute to Sven Zetterberg 2023

Line up
Bo «Mr. Bo »CarlssonGuitar, Vokal
Marino ValleVokal, Bluesharp
Calle BrickmanKeyboards
Mikael FahlerydBass
Jim IngvarssonDrums

Sven Zetterberg

Når vi taler om blues musikere uden for Amerika, er en af de mest autentiske kunstnere, svenske Sven Zetterberg (28. marts 1952 – 21. december 2016). Zetterberg var den ukronede konge af europæisk blues, en fremragende sanger, sangskriver, guitarist og mundharmonikaspiller med ekstraordinære færdigheder og egen genkendelige stil.
Sven døde kun få dage efter at han havde afsluttet juleturneen 2016, sytten koncerter rundt i Sverige. Han gav alt til den blues, han elskede så meget, til sit publikum. Det var virkelig, hvad hans liv handlede om.
Hvis han var populær i Sverige, var han næsten lige så populær i Danmark, Norge, Finland og mange europæiske lande.
I Danmark var Sven Zetterberg & Chicago Express en af de store oplevelser på Djurs Bluesland festivalen i starten af halvfemserne og han har siden spillet på i Frederikshavn Blues festival flere gange + mange klubjob’s rundt i landet.
Sven Zetterberg spillede gennem tiden frem til 1996 med i Telge Blues, Blues Rockers, Blue Fire, Four Roosters og Chicago Express. Derefter fortsatte han som soloartist i flere konstellationer og han turnerede med bl.a. Jimmy Rogers, Jimmy McCracklin, Louisiana Red og Luther Allison. Sven har betydet enormt meget for blues og soul musikken i Skandinavien og mange andre steder.
I år ville Sven være fyldt 70 år, og det markerer vi med en hyldestkoncert på Blues Heaven festivalen med musikere som har spillet med og været tæt på manden igennem hans 44-årige lange karriere. Desværre døde han kun 64 år gammel.
Koncerten bliver fremført af musikere fra det, der var Sven Zetterberg Blues Band plus svenske Mr. Bo og Marino Valle. Det er glædeligt, at alle disse store musikere har sagt ja til at være med.
Læs her, hvad Bo «Mr. Bo »Carlsson siger:
“I år ville Sven Zetterberg have fyldt 70 år. Selv mødte jeg Sven første gang i 1975 – jeg så allerede dengang at han havde formatet som kunstnere på højde med Sonny Rhodes, Floyd Dixon og LC “Good Rockin” Robinson. Jeg blev straks fan, og det blev jeg ved med at være igennem alle årene.
Sven var en unik kunstner og person – hans totale empati og hans viden var enestående.

Blues og soul blev hans liv, han ville dele den skat, han bar i sit hjerte, og han gjorde det som ingen anden. Sven var også speciel i den måde hvorpå han opmuntrede og støttede os andre, der forsøgte at gå de samme veje som ham. Det kunne være et telefonopkald fyldt med positive ord, efter vi havde spillet på den samme festival, og nogle gange ventede der en besked på telefonsvareren. Bluesmiljøet er blevet fattigere uden Sven – både hans musik og hans person betød så meget for så mange.
Sven var en fantastisk scenekunstner, men han var også en komponist med en usædvanlig evne til at skrive i blues- og soultraditionen, altid personlig med tekster, som han normalt hentede fra sine egne livserfaringer. At kunne fremføre Svens sange med en række geniale musikere, der alle har haft et forhold til Sven og hans musik, er en ære og en æresopgave.”

1

 

 

Herunder ses en utrolig beskrivende smuk følelse som Katri Oksanen skrev på Facebook den 28. marts 2022, dagen hvor Sven Zetterberg ville kunne have fejret sin 70-års fødselsdag og “The Lost Sessions” cd’en » Rain On« blev udgivet via www.pamaproaudio.com/zetterberg

🇬🇧 ENGLISH 🇬🇧

Sven Zetterberg

When we talk about blues musicians outside of America, one of the most authentic artists is Swedish Sven Zetterberg (March 28, 1952 – December 21, 2016). Zetterberg was the uncrowned king of European blues, an outstanding singer, songwriter, guitarist, and harmonica player with extraordinary skills and his own recognizable style.

Sven died only a few days after he had finished the Christmas tour of 2016, seventeen concerts around Sweden. He gave everything to the blues he loved so much, to his audience. That was really what his life was all about.

If he was popular in Sweden, he was almost as popular in Denmark, Norway, Finland, and many European countries.

In Denmark, Sven Zetterberg & Chicago Express was one of the great experiences at the Djurs Bluesland festival in the early nineties and he has since played at the Frederikshavn Blues festival several times + many club jobs around the country.

Sven Zetterberg played in the time until 1996 with Telge Blues, Blues Rockers, Blue Fire, Four Roosters, and Chicago Express. After that, he continued as a solo artist in several constellations and he toured with i.a. Jimmy Rogers, Jimmy McCracklin, Louisiana Red, and Luther Allison. Sven has meant a lot to blues and soul music lovers in Scandinavia and many other places.

Unfortunately, he died only 64 years old. This year, Sven would have turned 70 years old, and we mark this with a tribute concert at the Blues Heaven festival with musicians who have played with and been close to the man throughout his 44-year-long career.

The concert will be performed by musicians from what was Sven Zetterberg Blues Band plus Swedish Mr. Bo and Marino Valle. It is gratifying that all these great musicians have agreed to join.

Read here what Bo «Mr. Bo »Carlsson says:
“This year Sven Zetterberg would have turned 70. I myself met Sven for the first time in 1975 – I already saw then that he had the format as artists on a par with Sonny Rhodes, Floyd Dixon, and LC” Good Rockin “Robinson. I immediately became a fan, and I continued to be through all the years. Sven was a unique artist and person – his total empathy and his knowledge were unique.
Blues and soul became his life, he wanted to share the treasure he carried in his heart and he did it like no other. Sven was also special in the way he encouraged and supported the rest of us who were trying to go the same ways as him. It could be a phone call filled with positive words after we played at the same festival, and sometimes a message was waiting for the answering machine. The blues environment has become poorer without Sven – both his music and his person meant so much to so many.
Sven was a fantastic stage artist, but he was also a composer with an unusual ability to write in the blues and soul tradition, always personal with lyrics that he usually took from his own life experiences. Being able to perform Sven’s songs with a number of brilliant musicians who have all had a relationship with Sven and his music is an honor and a task of honor. “