Handicap / Accesible service

Handicapadgang

Alle vores venues er indrettet med adgang for alle, der ønsker at høre livemusik.

Vores uddannede personale er behjælpelig med at vise vej til eksempelvis toiletter, ledsagerpladser, køreramper, etc.

I vores billetkøb er det altid muligt at købe kørestolspladser med tilhørende ledsagerpladser (bemærk, at der kan være udsolgt, da pladserne er begrænsede). Ved udsolgt, er du altid velkommen til at kontakte os. Måske kan der findes en løsning.

Det Musiske Hus er registreret gennem Dansk Live’s Tilgængelighedsprogram.

Disabled access

All our venues are furnished with access for anyone who wants to hear live music.

Our trained staff is helpful in showing the way to, for example, toilets, escort seats, driving ramps, etc.

In our ticket purchase, it is always possible to buy wheelchair seats with accompanying companion seats (note that there may be sold out, as the seats are limited). If sold out, you are always welcome to contact us. Maybe a solution can be found.

Det Musiske Hus is registered through Dansk Live’s Accessibility Program.