Harrell Davenport

Fre. 8. nov.

13 harrel d

You So Fine

"Hurt People"

Harrell DavenportVokal, Harp, guitar

En lysende stjerne på Blues Himlen
(Med europæisk debut på Blues Heaven
.)

Harrell “Young Rell” Davenport er en blot 17-årig ung mand fra byen Vicksburg, Mississippi (som synger og spiller guitar og bluesharpe. Han spillede sin første koncert som ti-årig og skrev sin første sang, da han var elleve. Siden da har han blandt andre optrådt sammen med Mark Hummel, Billy Branch og Johnny Burgin.

”Han er god på guitar, men STORARTET på bluesharp og allerede som tenager! En stjerne i svøb,” skrev Blues Heaven-veteranen Johnny Burgin efter at have haft Harrell Davenport som gæst på scenen i et helt sæt.

Bob Margolin (der spillede mange år Muddy Waters band) interviewede Young Rell sammen med den endnu yngre guitarist Miles Hoyt til Blues Music Magazine og konkluderede: ”Harrell og Miles kan, sammen eller hver for sig, spille dyb, old-school blues, men deres musik og deres fremtid er ubegrænset. I 1973 fortalte Muddy Waters mig, at dette var, hvad han ønskede sig. Her er de så, Mud.

Der er med andre ord tale om en herre, der har gjort et vist indtryk på sine ældre kolleger, og at dømme ud fra hans Facebook-væg er Harrell ”Young Rell” Davenport da også særdeles bevidst om musikkens rødder.

Hvordan spiller en teenager der er opvokset i Vicksburg, Mississippi, (en by der ligger 60 km vest for Jackson på størrelse med Frederikshavvn) sin første koncert i Chicago og ender med 165.000 visninger og 4.000 delinger af sin præstation på Facebook?

Det kan ske hvis du har et talent som ‘Young Rell’ og begyndte at spille blues harp og guitar som syv årig, ja så er svaret: Han er en kort og godt stigende stjerne i bluesverdenen.
En fingernem og opfindsom guitarist og et blues harp fænomem med en fed tone. Young Rell er allerede en fremragende vokalist og en gribende poetisk  sangskriver. Uanset om han akkompagnerer sig selv på guitar, mens han spiller blues harp på et stativ og synger eller veksler mellem guitar og blues harp med et ensemble, synger Young Rell sine sange med oprigtighed og uden en antydning af affekt, han arbejder på scenen med en karisma som en veteran-artist.
Young Rell har en produktiv og engagerende tilstedeværelse på sociale medier, som har skabt et globalt fællesskab af fans og følgere, som ikke kun har rost hans talent, men også for den entusiasme han har engageret sig med om emnet musikerskab, musikinstrumenter og tidligere generationer af berømte og obskure bluesinspirationer.
Som barn navigerede Rell mod personlige kampe og traumer, der blev født som reaktion på undertrykkelse og modgang, ved at fordybe sig i musik. Han fandt trøst i at studere og udtrykke sig i blues.
Hans samfundsskabende og yndefulde sociale interaktion har givet ham relationer og oplevelser med nutidens største blueskunstnere. Han er blevet hjulpet af bl.a Billy Branch, Kingfish Ingram, Bob Margolin, Bernard Allison og mange andre.
Han har allerede optrådt på King Biscuit Blues Festival, begge Morgan Freemans Ground Zero Blues Clubs i Mississippi, Red’s Juke Joint i Clarksdale og mange flere.
“I mine 46 år med at undervise i blues i skoler har jeg aldrig mødt nogen så ung som Harrell Davenport, der har et så fokuseret drive og evne til at spille Blues Harp, som det blev spillet i mestrenes svundne gyldne æra.”
– BILLY BRANCH
“Jeg er en stolt blues-mama, når jeg ser og hører unge blueskunstnere som Young Rell. Nogle gange virker denne verden så mørk, og så kommer dette lys, der forbløffer os. Unge Rell er det lys.”
– DEITRA FARR 

Denne bluessanger, sangskriver og multi-instrumentalist er på vej til dit spillested … Blues Heaven Festivalen

 

rosa young reel video

🇬🇧 ENGLISH 🇬🇧

How does a 17-year-old raised in Vicksburg, Mississippi, play his first gig in Chicago and wind up with 165,000 views and 4,000 shares of his performance on Facebook? Well, if you are Harrell ‘Young Rell’ Davenport, who started playing harmonica and guitar at seven years old, the answer is easy: he is a rising star in the blues world.
A dexterous and inventive guitarist and a fat-toned harmonica phenom, Young Rell is already a commanding vocalist and a poetic and poignant songwriter. Whether accompanying himself on guitar while playing harmonica on a rack and singing or alternating between guitar and harmonica with an ensemble, Young Rell sings his songs with sincerity and without a hint of affectation, working the stage with the poise and charisma of a veteran performer.
A prolific and engaging presence on social media, Young Rell has created a global community of fans and followers who have not only praised his talent but enthusiastically engaged with him on the subject of musicianship, musical instruments, and past generations of famous and obscure blues inspirations.
As a child, Rell navigated personal struggles and trauma by immersing himself in music that was born in response to oppression and hardship. He found solace in studying and expressing himself in the blues.
His community-building and graceful social interaction have landed him relationships and experiences with today’s greatest blues artists. He has been championed by Billy Branch, Kingfish Ingram, Bob Margolin, Bernard Allison, and many others. He has already performed at the King Biscuit Blues Festival, both of Morgan Freeman’s Ground Zero Blues Clubs in Mississippi, Red’s Juke Joint in Clarksdale, and many more.
This blues singer, songwriter, and multi-instrumentalist is fired up and bound for your venue…all you have to do is call!
“In my 46 years of teaching Blues in Schools, I have never encountered anyone as young as Harrell Davenport, who has such a laser-focused drive and the ability to play the Blues as it was played in the bygone golden era of the masters.”
– BILLY BRANCH
“I’m a proud blues mama when I see and hear young blues artists like Young Rell. Sometimes, this world seems so dark, and then along comes this light that amazes us. Young Rell is that light.”
– DEITRA FARR