Esben Just

FREDAG 21:45 – 23:15

 

13 esben just 3 72dpi

Esben Just - Solo Tour

Line Up
Esben JustPiano, Vokal

Esben Just

Danske Esben Just har i en årrække gjort sit til, at rytmerne og stemningen fra New Orleans musikken er blevet kendt landet over.
Han er som et sprudlende festfyrværkeri på en scene, der sparker energi og løssluppenhed direkte i hovedet på sit forsvarsløse publikum.

På det nye album ”Just On Fire” smages desuden til med Esben Justs utæmmelige lyst til at underholde under mottoet: Lad aldrig sandheden stå i vejen for en god historie! Så belav dig på skarpe observationer fra hverdagen, saftige fortællinger fra landevejen

Igennem sit arbejde med spjustfrost og Esben Just trio har han vist, hvorfor New Orleans musikkens herligheder tiltrækker ikke blot publikum, men også musikere i alle aldre.
Med sine solo jobs har han givet plads til at der kan sættes ord på de oplevelser og traditioner som NOLA genren bygger på. Og lige for tiden er det ord der står længst fremme på listen: ”FEST”.
Esben Just er en fabelagtig og ekvilibristisk pianist, og hans vokal følger med i et nærmest symbiotisk forhold. Den talentfulde Entertainer sætter musikken, spilleglæden og sin unikke musikalitet i højsædet.
 Få andre danske musikere forstår ligesom Just at spotte, indfange og fastholde den øjeblikkelige situation – og kæde den sammen med klaverets rytmiske, groovy og inciterende vellyd. 
Entertainer? Jo, tak. Endda med rigtig store bogstave.

Esben Just giver den fuld rulle, med udgangspunkt i sin kærlighed til alt godt fra New Orleans musikkens herligheder, bliver der både brug for dansesko, syng med stemme og håndklap, når han sætter gang i festen. Der er intensitet og autencitet i luften når Just sætter sig bag klaver og mikrofon, for at fremmane stemning og liv.
En kærlighedserklæring til den håndspillede musik og til det beat der opstår når øjeblikket gribes og fortolkes med åbne sanser.
Det er en stor fornøjelse at Blues Heaven igen at kunne byde velkommen til en fest med Danmarks New Orleans Rock’n’blues pianist nr. 1.

 

?? ENGLISH ??

Esben Just

For a number of years, Danish Esben Just has done his part to ensure that the rhythms and atmosphere of New Orleans music have become known throughout the country.
He is like a bubbling firework on a stage that kicks energy and detachment directly into the head of his defenseless audience.
Through the rocking and the swinging, Esben Just’s new solo show emphasizes the immediate and makes the audience want more.
The new album “Just On Fire” also shows Esben Just’s unbridled desire to entertain under the motto: Never let the truth stand in the way of a good story! Then indulge in sharp observations from everyday life, juicy tales from the country road.
Through his work with the bands “Spjustfrost” and “the Esben Just Trio”, he has shown why the glories of New Orleans music attract not only audiences but also musicians of all ages.
With his solo jobs, he has made room for words to be put into the experiences and traditions on which the NOLA genre is based. And right now, the word that is at the front of the list is: “PARTY”.
Esben Just is a fabulous and equilibrist pianist, and his vocals follow in an almost symbiotic relationship. The talented Entertainer puts the music, the joy of playing, and his unique musicality at the forefront.
Few other Danish musicians, like Espen, know how to spot, capture and maintain the current situation – and link it with the piano’s rhythmic, groovy, and inciting sound.
Esben Just gives the full power, based on his love for everything good from the glories of New Orleans music, there will be a need for dancing shoes and handclaps when he kicks off the party. There is intensity and authenticity in the air when he sits behind the piano and microphone, to evoke mood and life. A declaration of love for the hand-played music and for the beat that occurs when the moment is seized and interpreted with open senses.
It is a great pleasure for Blues Heaven to once again be able to welcome you to a party with Denmark’s New Orleans Rock’n’blues pianist number one.